Domů » Revize spotřebičů

Revize spotřebičů

Revize spotřebičů

Revize spotřebičů

Revize spotřebičů

 

Vláda ČR schválila prováděcí právní předpisy k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Dne 22. 6. 2022 byly vládou České republiky na jejím zasedání schváleny prováděcí právní předpisy k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Konkrétně se jedná o následující předpisy:

Nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Majitel/Provozovatel by měl předložit ke spotřebičům tyto podklady :

ATEST OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI VÝROBKU

POUČENÍ O MÍSTNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISECH

PROHLÁŠENÍ EU O SHODĚ EL. SPOTŘEBIČŮ

DOKUMENTACE O EL.VÝROBKU OD SAMOTNÉHO VÝROBCE – V ČESKÉM JAZYCE

DOKUMENTACE OD VÝROBCE EL. VÝROBKU – POKYNY O JEHO ÚDRŽBĚ A PŘÍPADNÉ ZAPOJENÍ – V ČESKÉM JAZYCE

( zejména u strojů, pracovních strojů, průmyslových strojů a jiné takové podobné… 

Potřebné dokumentace je potřeba předložit reviznímu technikovy, aby mohl řádně posoudit a zkontrolovat dle pokynů výrobce zda-li elektrický spotřebič splňuje bezpečnostní předpisy poskytované výrobcem. A zda-li je spotřebič správně a řádně připojen. Dále revizní technik provede základní měření příslušných veličin k ověření jestli spotřebič je schopný dalšího provozu či vlastně ne. Taktéž se kontroluje celistvost výrobku jestli není poškozen, poničen a aby nemohlo dojít případně k úrazu elektrickým proudem. Po řádné prověření a provedeném měření spotřebiče. Revizní technik vypracuje na takto zkontrolovaný spotřebič, evidenční protokol či kartou nebo nějakou podobnou formou kde bude uvedena identifikace spotřebiče jakož to název, typ, výrobní číslo a jiné potřebné technické data z výrobního štítku spotřebiče. Taktéž do protokolu uvede výsledky měření a zkoušek spotřebiče zda-li vyhověl nebo nevyhověl.

error: Obsah je chráněn proti kopírování