Revize spotřebičů – Vláda ČR schválila prováděcí právní předpisy k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Dne 22. 6. 2022 byly vládou České republiky na jejím zasedání schváleny prováděcí právní předpisy k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Konkrétně se jedná o následující předpisy:

 • Nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • Nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • Nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 •  

Majitel/Provozovatel by měl předložit ke spotřebičům tyto podklady :

 • Atest osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku
 • Poučení o místních bezpečnostních předpisech
 • Prohlášení eu o shodě el. spotřebičů
 • Dokumentace o el.výrobku od samotného výrobce – v českém jazyce
 • Dokumentace od výrobce el. výrobku – pokyny o jeho údržbě a případné zapojení – v českém jazyce

( zejména u strojů, pracovních strojů, průmyslových strojů a jiné takové podobné…

Revize spotřebičů – Potřebné dokumentace je potřeba předložit reviznímu technikovy, aby mohl řádně posoudit a zkontrolovat dle pokynů výrobce zda-li elektrický spotřebič splňuje bezpečnostní předpisy poskytované výrobcem. A zda-li je spotřebič správně a řádně připojen. Dále revizní technik provede základní měření příslušných veličin k ověření jestli spotřebič je schopný dalšího provozu či vlastně ne. Taktéž se kontroluje celistvost výrobku jestli není poškozen, poničen a aby nemohlo dojít případně k úrazu elektrickým proudem. Po řádné prověření a provedeném měření spotřebiče. Revizní technik vypracuje na takto zkontrolovaný spotřebič, evidenční protokol či kartou nebo nějakou podobnou formou kde bude uvedena identifikace spotřebiče jakož to název, typ, výrobní číslo a jiné potřebné technické data z výrobního štítku spotřebiče. Taktéž do protokolu uvede výsledky měření a zkoušek spotřebiče zda-li vyhověl nebo nevyhověl.

error: Obsah je chráněn proti kopírování