Elektrospotřebiče

Elektrospotřebiče
Elektrospotřebiče

 

Lhůty revizí elektrospotřebičů  dle ČSN 331600

LHŮTY PRO PRAVIDELNÉ REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ a NÁŘADÍ dle ČSN 33 16 00 ed.2 z ledna 2010
Skupina elektrických spotřebičů Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce 3.2.4 a 3.2.5 Ostatní nepřipevněné spotřebiče 3.2.2
A spotř. poskytované formou pronájm Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání 5.2.bod 1
B spotř. používané ve venkovním prostoru (stavby) Třída I 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíce
Třída II a III 1x za 6 měsíců
C spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách Třída I 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III 1x za 12 měsíců
D spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely) Třída I 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III
E spotř. používané při administrativní činnosti Třída I 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III

 

Vysvětlivky :

A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích, atp.)
C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, atp.)
E – spotřebiče používané při administrativní činnosti

Spotřebič držený v ruce – přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče

Přenosný spotřebič – spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg

Nepřenosný spotřebič – spotřebič, který není přenosný nebo spotřebič, který je připevněn

Připevněný spotřebič – spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místě

 

A – s nářadím se pracuje občas (do 100 hodin ročně)
s nářadím se pracuje často krátkodobě (100 – 250 hodin ročně)
s nářadím se pracuje dlouhodobě (více jak 250 hodin ročně)

 

Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem se elektrické spotřebiče a nářadí dělí na spotřebiče a nářadí s třídami ochrany 0, I., II. a III…….

Třída ochrany 0. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna pouze základní izolací-v České republice se spotřebiči této třídy nepoužívají , neboť jejich používání je zakázáno

Třída ochrany I. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě · spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče

Třída ochrany II. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací · spotřebiče této třídy neobsahují neživé části · u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojení

Třída ochrany III. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím

 

Lhůty elektrospotřebiče
Každý ví, že revize elektrospotřebičů je nutné periodicky provádět, ale málokdo ví, jaké intervaly revizí vlastně jsou. V oblasti revizí elektrospotřebičů se vyskytuje hned několik norem, které říkají, jak často se mají revize provádět:
ČSN 33 1500 – norma pro lhůty elektrospotřebičů, které jsou nepřenosné a připevněné
ČSN 33 1610 – norma zahrnující obecné lhůty pro elektrospotřebiče
ČSN 33 1600 – norma zohledňující ruční elektrické nářadí
Samotné lhůty jsou velmi individuální a závisí na tom, jak často je dané zařízení používáno, popřípadě v jakém prostředí funguje. Také se zohledňuje, zdali se zařízením pracuje výhradně jedna osoba nebo se elektrospotřebič pronajímá třetím stranám. Zatímco některá zařízení je nutné kontrolovat a následně provádět u nich revize každý půl nebo dokonce čtvrt rok, jiná zařízení, například spotřebič v administrativní sféře, stačí revidovat jednou do roka.