Hromosvody

Lhůty revize hromosvodů

Lhůty na pravidelné revize zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) dle dříve platné

ČSN 34 13 90

Druh objektu ČSN 33 2000-3 Lhůty
Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2 Roky
Ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5 Roků

 

Maximální intervaly pro systémy ochrany před bleskem a přepětím dle souboru ČSN 62305-3
Hladina ochrany Vizuální kontrola Úplná revize Kritické systémy úplná revize
I a II 1 rok 2 roky 1 rok
III a IV 2 roky 4 roky 1 rok

 

Lhůty hromosvody
Hromosvody patří mezi zařízení, které slouží jako pasivní ochrana proti atmosférickým vlivům. Není se proto čemu divit, že je nutné hromosvody nechat projít revizí k zajištění spolehlivého a bezproblémového fungování. V této oblasti platí hned několik pravidel, jako jsou tato:
Hromosvody vyrobené po roce 2009 podléhají normě ČSN EN 62305
U ostatních hromosvodů je nutné dodržet lhůtu revize 5 let, řídí se dle normy ČSN 33 1500
Objekty s prostory, kde je zvýšené riziko požárů, výbuchu nebo jiných nebezpečí, musí mít hromosvody revidovány každé dva roky
Ačkoliv se to nemusí zdát, konstrukce hromosvodů časem degraduje, čímž se může tento prvek stát nefunkčním. Proto je nutné pravidelně provádět revize za účelem stoprocentní jistoty toho, že v případě potřeby bude hromosvod fungovat tak, jak má. Jen tak se můžete spolehlivě vyhnout riziku blesků a s tím spojených nebezpečí.