Bytové domy

Hromosvody bytové domy

Bytové domy
Bytové domy
Stavba bytových domů se neobejde bez různých bezpečnostních prvků. Mnozí si jako bezpečností prvky představí mříže na dveřích, avšak mnohem důležitější je obyčejný hromosvod. Na první pohled vodič spojený se zemí, ve skutečnosti nepostradatelný prvek, za který budete při bouřce vděční. Bytové domy jsou zpravidla opatřeny hned několika hromosvody, které celkově snižují riziko toho, že blesk, který udeří do konkrétního domu, bude poškozen. Proto se nesmí na důležitost těchto jednoduchých, ale přesto velmi praktických prvků, zapomínat.
Realizace i správa je záležitostí specialistů
Dobře sestavený hromosvod bude plnit svou funkci velmi dlouho. Ačkoliv pravděpodobnost, že blesk udeří právě do domu, kde se hromosvod nenachází, je velmi nízká, není vyloučená. A protože nikdo nechce riskovat úder blesku, je dobré tuto levnou ochranu proti elektrickým výbojům nainstalovat.
Hromosvod jako takový může být realizován hned několika způsoby. Moderní norma ČSN EN 62 305 však jasně hovoří o tom, jaký způsobem mají být tyto prvky umístěné a jaké mají být jejich základní vlastnosti:
Hromosvod musí být umístěný na každých 15 metrech obvodu střechy
Zemní odpor může dosahovat maximální 15 Ohmů
Revize je nutné provádět každé 4 roky
Dříve byla v platnosti norma ČSN 34 1390, která byla o něco mírnější. Tato přísnější norma však není ničím špatným, ba naopak. Ochrana bytových domů musí být vždy na vysoké úrovni, a proto jsou k dispozici materiály, které mohou dům ochránit i z dlouhodobého hlediska, čímž může být například i měď, která je však z materiálů určených pro hromosvody takřka ta nejdražší.
Revize jako základní prvek spolehlivosti
Aby mohl hromosvod plnit svou funkci bez jediného problému, nesmí majitelé nemovitostí zapomínat na revize. Ty slouží k celkovému ubezpečení a zajištění stoprocentní funkčnosti, a tedy maximální spolehlivosti tohoto ochranného prvku. No a v případě nějakých nejasností nás neváhejte kontaktovat a určitě Vám rádi poradíme nebo odpovíme na Vaše případné dotazy.