Domů » Lhůty » Elektroinstalace

Elektroinstalace

 

Elektroinstalace

elektroinstalace

 

Základní nejdelší lhůty pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení včetně zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Dle NV č. 190/2022 Sb.,  Příloha č. 4

 

Podle objektu a prostoru: Revizní lhůty
V objektech určených pro administrativní činnost 5 let
V objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy, mateřské školy), ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací zařízení) a lékařské účely 3 roky
Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob 2 roky
Prozatímní zařízení stavenišť 0,5 roku
Pojízdné a převozné prostředky 1 rok
Prostory s nebezpečím požáru a výbuchu 3 roky
Prostory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek 1 rok
Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny: Revizní lhůty
LPS chránící kritické systémy 2 roky
LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení 4 roky

 

Doplňující informace k základním nejdelším lhůtám pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení

a) Pokud se na elektrické zařízení vztahuje více než jedna revizní lhůta, použije se z nich lhůta nejkratší.
b) Pravidelná revize musí být provedena v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. Netýká se lhůt, nepřesahujících délku jednoho roku.
c) Provozovatelé, kteří mají zpracován řád preventivní údržby, kdy pravidelnými kontrolami a údržbou je zajišťována minimalizace rizik souvisejících s provozem elektrických zařízení, mohou ve svém řádu preventivní údržby stanovit lhůty pravidelných revizí až dvojnásobné.
d) Výše uvedené lhůty nemusí být uplatněny na vyhrazená elektrická zařízení splňující požadavky stanovené § 21 odst. 1 zákona.
Doplňující informace k základním nejdelším lhůtám pravidelných revizí LPS
a) Na všech zařízeních LPS je nutno provést nejméně jednou ročně vizuální kontrolu, kterou se ověří, že LPS není viditelně poškozen.
b) LPS u objektů s rizikem způsobovaným výbušnými materiály musí být vizuálně kontrolován nejméně jednou za 6 měsíců a úplná revize musí být provedena jednou ročně.
c) Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahující citlivé vnitřní systémy, kancelářské budovy a obchodní budovy. Mezi kritické systémy patří vyhrazená elektrická zařízení I. třídy a objekty, kde následkem úderu blesku nebo přepětí může vzniknout škoda velkého rozsahu.

V případě zájmu o bližší info

 

Lhůty pravidelných revizí elektrické instalace dle ČSN 33 1500 (změna Z3, 4/2004)

Druh prostředí Revizní lhůta Let Orientační přiřazení dle ČSN 332000-5-51 ed.3 +Z1+Z2 : 07/2022
Základní 5 AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní
Normální 5 AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní
Studené 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
Horké 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
Vlhké 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
Mokré 1 AD2 až AD8,AF4
se zvýšenou korozní agresivitou 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
s extrémní korozní agresivitou 1 AD2 až AD8,AF4
prašné s prachem nehořlavým 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
s otřesy 2 AG2,AG3,BE2,BE3
s biologickými škůdci 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
pasivní s nebezpečím požáru 2 AG2,AG3,BE2,BE3
pasivní s nebezpečím výbuchu 2 AG2,AG3,BE2,BE3 – nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu – tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu
Venkovní 4 AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace
pod přístřeškem 4 AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace
DRUH PROSTORU DLE RIZIKA OHROŽENÍ OSOB Revizní lhůty v rocích Orientační přiřazení dle ČSN 332000-5-51 ed.3+Z1+Z2 : 07/2022
prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.) 2 BD3,BD4
zděné obytné a kancelářské budovy  5  BD1-nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení  3  BD4,BA2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3  2  CA2- nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu
pojízdné a převozné prostředky  1
prozatímní zařízení staveniště  0,5

Lhůty elektroinstalace

Elektroinstalace patří mezi neodmyslitelné součásti všech objektů, s čímž přichází povinnost tato zařízení pravidelně kontrolovat a provádět u nich revize. Jak často je nutné provádět revize elektroinstalací?

Pro základní prostředí platí lhůta 5 let

Zařízení pod přístřeškem nebo venku – 4 roky

Prostředí se zvýšeným rizikem, například riziko koroze nebo požáru – 3 roky

Prostředí s otřesy nebo nebezpečím výbuchu – 2 roky

Vlhké prostředí s extrémní korozní agresivitou – každý rok

Některé objekty je však nutné kontrolovat ještě častěji, což platí především pro objekty typu prozatímní staveniště. Jde totiž o objekt, kde existuje zvýšené riziko poranění osob nebo poškození majetku vlivem špatně fungující elektroinstalace, a proto je lhůta revize pro tohle prostředí stanovena na půl roku. Těmito lhůtami je nutné se pečlivě řídit, aby nenastaly problémy s funkcí elektroinstalace, popřípadě s úřady.

error: Obsah je chráněn proti kopírování