Domů » News » Revize elektrických spotřebičů není pro každého povinná, ale doporučujeme ji

Revize elektrických spotřebičů není pro každého povinná, ale doporučujeme ji

Revize elektrických spotřebičů jsou povinné ze zákona pouze některým subjektům a netýká se to pochopitelně domácností. To však neznamená, že by nebylo možné je zde provést. Bylo by asi zbytečné zmiňovat se o tom, proč revize doporučit i tam, kde to nevyžaduje zákon, neboť požáry zaviněné technickými závadami a těžké, případně fatální úrazy elektrickým proudem se bohužel stále objevují ve smutných statistikách. Jak vlastně taková revize elektrospotřebičů probíhá?

Průběh a rozsah revize elektrických spotřebičů

Úvodní soupiska – na úvod je revizní technik obeznámen s dokumentací o předchozích revizích, je-li tato k dispozici, a následně se všemi kontrolovanými spotřebiči. Zanese jejich názvy a technické parametry do záznamu o prováděné revizi a rovněž u každého z nich stanoví tzv. třídy elektrických spotřebičů, které se vztahují na stanovené bezpečnostní prvky a opatření, nutná pro jejich bezpečný provoz. Kupříkladu u svítidel známe tři třídy, které se liší IP krytím a nároky na uzemnění a izolaci vodičů.

Dalším krokem je odpojení spotřebičů od sítě a prohlídka napájecích kabelů a výstupních obvodů a všeho příslušenství, které ke spotřebičům náleží. V této fázi lze odhalit např. porušenou izolaci, hrozící zkrat kabeláže, uvolněné spoje a další nebezpečné jevy.

Měření hodnot unikajícího proudu, odporu ochranného vodiče a izolačního odporu – měřicí technika tímto způsobem zjistí, zda je spotřebič skutečně způsobilý pro bezpečný provoz. Následně je možné provést ověření měření zapojením spotřebiče do sítě a ověřením jeho funkčnosti v reálném provozu.

Na závěr se kontrolují všechny náležitosti, jako rozmístěné bezpečnostní tabulky a příslušná provozní opatření a obsluze dostupné instrukce pro bezpečnou obsluhu spotřebičů a elektrických zařízení. Samozřejmostí je vyhotovení dokumentace o prováděné revizi, se všemi zjištěnými závadami a návrhy na jejich odstranění či jejich okamžitým řešením.

error: Obsah je chráněn proti kopírování