Domů » News » Proč vlastně potřebujeme funkční hromosvod

Proč vlastně potřebujeme funkční hromosvod

Vynález hromosvodu umožnil lidem lépe se chránit vůči elektrickým výbojům, vznikajícím při bouřkách. Co dokáže natropit takový jediný blesk, o tom se snadno přesvědčíte na fotkách či videozáběrech na Internetu.

Ztráta lidského života – smrt po zásahu bleskem je ve volné přírodě málo pravděpodobná, ale není nereálná, takové případy se bohužel stávají. Pravděpodobnější je však úder bleskem uvnitř obytných budov, pokud tam není hromosvod. Blesk v okamžiku zásahu konstrukce domu ihned putuje velkou rychlostí po vodivých materiálech a může ohrozit na životě kohokoli uvnitř, kdo se dotýká vlhké stěny, kovového zábradlí, okapů, okenních parapetů, a někdy se může blesk svézt i po anténních svodech.

Požár – dalším nebezpečím, které hrozí objektům bez hromosvodu, je zažehnutí plamene a jeho rychlé rozšíření do okolního prostoru střechy, krovů, ale i částí interiéru. A že požár po úderu bleskem není ojedinělým jevem, se můžete přesvědčit např. v hasičských statistikách, kupříkladu v roce 2015 bylo na našem území nahlášeno více než sto takových událostí.

Instalace hromosvodu je jednoduchá a levná – možná si v této souvislosti vybavíte film „Svatební cesta do Jiljí“ a nádherný dialog Libušky Šafránkové s Josefem Abrhámem. U Harrachových kamenů v Krkonoších je zastihne bouřka, Libuška se svěří s tím, že se bouřky bojí, ale že by tu stejně nebyl nic platný hromosvod, když tu není elektrické vedení, aby se mohl zapojit. K instalaci hromosvodu skutečně nepotřebujete elektřinu, je to čistě mechanická záležitost, která není drahá, a nevyžaduje žádné zvláštní požadavky.

Nefunkční hromosvod je, jako kdyby tam žádný nebyl

Hromosvod plní svou funkci pouze tehdy, je-li jeho konstrukce neporušená, a odpovídá jeho původnímu projektu. Hromosvody bývají v objektech zpravidla v pořádku, ale revizní elektrikář občas zjistí i závažnou závadu, které si nemusíte být vědomi. Revize hromosvodů tedy nejsou jen formální záležitost, chrání životy vaše i vašich dětí a váš rodinný majetek. 

error: Obsah je chráněn proti kopírování