Domů » News » Pozor na elektřinu

Pozor na elektřinu

S elektřinou nejsou žádné žerty. O tom jsme poučováni už odmala, nejpozději od okamžiku, kdy poprvé dosáhneme na zásuvku, vypínač nebo nějaký elektrický spotřebič. A to, že jsme na to opakovaně upozorňováni už jako malé děti, má určitě své opodstatnění. Všichni jsme přece v průběhu života nejednou seznali, že je elektrický proud potenciálně nebezpečný, a kdybychom zůstali nepoučeni, kdo ví, kolik z nás by už nebylo na světě.

Jako malí jsme tedy nabádáni, abychom si s tím, co je pod proudem, nehráli. A jak rosteme a bereme rozum, zjišťujeme, že si nestačí jenom ‚nehrát‘ s tím, co by nám mohlo při špatné manipulaci uškodit. I naprostí amatéři dospívají k poznání, že nestačí jenom vyhýbat se neodborné manipulaci. Že je třeba dbát i na to, aby všechno, co se k elektřině vztahuje, bylo v dokonalém stavu. Protože i poruchy na čemkoliv, co je pod proudem, by mohly napáchat škody, a to i tehdy, když bychom s tím nijak neodborně nemanipulovali.

Prostě se může leccos opotřebovat nebo poškodit klidně i bez přičinění nás lidí. A pak s tím mohou být i přímo neskutečné trable. Elektřina by mohla nejen nefungovat, ale také způsobovat požáry, zraňovat a zabíjet. A aby k takovým nežádoucím situacím nedocházelo, je třeba využívat možnost revizí takových zařízení, elektrickými vedeními počínaje a třeba spotřebiči konče.

To víte – laik nepozná leckterou závadu, dokud se tato nežádoucím způsobem neprojeví. A když dojde k problémům a škodám, je už pozdě. A tak je určitě záhodno provádět pravidelné a třeba i mimořádné revize elektroinstalace a všeho, co s elektřinou souvisí. A to ať už je to předepsané vrchností nebo jde o naši vlastní vůli. Protože revize odhalí nedostatky dříve, než se tyto stačí nežádoucím způsobem projevit. A čím dříve se potenciální hrozby odhalí a odstraní, tím je to lepší.

error: Obsah je chráněn proti kopírování