Domů » News » Povinnost revize elektrických zařízení

Povinnost revize elektrických zařízení

Jak je to s povinností revize elektrických zařízení? Kdo tuto povinnost má a kdo už nikoliv? A proč by si ji měli nechat provést i ti, kteří nemusí? Jak často by taková důkladná kontrola a prohlídka měla vlastně probíhat? Základní rozdíl je v tom, zda se jedná o firmu nebo domácnost. U domácností jako takových totiž taková povinnost není a je to pouze a jen o dobrovolném rozhodnutí každého. Jinak tomu je ovšem u různých firem a podniků, kde už je tato povinnost dána ze zákona.

Kdo má povinnost provádět revizi

Ze zákona mají povinnost provádět revizi elektrických zařízení pouze některé subjekty, domácnosti nikoliv. Jsou to především firmy a různé další instituce, které tuto povinnost mají a udává jim ji zákon, a to podle konkrétního prostředí 1x za 1 rok – 5 let. V případě nesplnění této povinnosti jim pak může být uložena pokuta. Pokud by snad následkem nesplnění této povinnosti a případné poruchy došlo k nějakým škodám na zdraví nebo majetku, mohlo by dojít až k soudnímu řízení.

U fyzických osob je to pak na zvážení každého, kdo se rozhodne si takovou revizi doma nechat udělat. Na škodu to ale rozhodně není. Můžete tím totiž předejít mnoha nepříjemným problémům, poruchám, zkratům apod.

Revize jako důležitý krok k předcházení nepříjemných problémů

Revize elektrických zařízení je důležitým krokem, kterým můžete předejít řadě nepříjemných problémů třeba i ve vaší domácnosti. Takovou důkladnou kontrolou se totiž může odhalit poškození, které by mohlo v budoucnu způsobit vážné problémy jako je zkrat nebo dokonce vyhoření či neblahé následky na zdraví. A proto se rozhodně vyplatí i v domácnostech si alespoň 1x za 5 let nechat provézt revizi elektrozařízení specializovanou firmou, jejíž technici se postarají o všechno potřebné. Vy pak můžete usínat s klidným pocitem, že jste udělali správný krok pro bezpečnost vaši i vaší domácnosti.

error: Obsah je chráněn proti kopírování