Domů » News » Nejčastější úrazy elektrickým proudem

Nejčastější úrazy elektrickým proudem

Zapomenete vypnout jistič – nebuďte roztržití a nenechávejte se ničím rozptylovat, jestliže potřebujete provést nějaký jednoduchý zásah v elektroinstalaci, např. dotáhnout šrouby v kontaktech rozvodných krabic či zásuvek. Používejte zkoušečku a vždy se ujistěte, že máte vypnutý patřičná jistič. Vhodné je pro jistotu vypnout hlavní vypínač.

Berte si klíč od rozvodné skříně do kapsy – klasická situace, která může zapříčinit i smrtelné nebezpečí, je nedostatečná komunikace mezi obyvateli domu nebo bytu. Představte si situaci, že se rozhodnete vyměnit vadný vypínač na světelném okruhu v ložnici, a mezitím vaše partnerka vaří v kuchyni snídani. Když zjistí, že jí nejde rozsvítit světlo, podívá se do rozvodné skříňky a nahodí vypnutý jistič. Když cokoli doma provádíte s elektřinou, uzamkněte rozvodnou skříňku a klíč si dejte pro jistotu k sobě do kapsy.

Elektrické spotřebiče v koupelně a v kuchyni – tam, kde uvádíte do provozu elektrické spotřebiče a zároveň pracujete s vodou, musí být bezpodmínečně v perfektním stavu a správně připojený zemnící vodič. Problematické to může být zejména u starých rozvodů v hliníku. Zároveň byste měli dbát na bezpečnou vzdálenost zásuvek např. od kuchyňského dřezu a neriskujte ani tím, že budete používat elektrické spotřebiče nad vanou plnou vody nebo nad napuštěným kuchyňským dřezem. 

Amatérské elektroinstalace –  Češi jsou vyhlášení kutilové a rádi si upravují příbytky podle svého. Elektrické rozvody bychom však měli ponechat na odbornících, kteří musí pravidelně prokazovat znalosti z vyhlášky 50, jsou patřičně proškolení, mají zkušenosti z praxe a dovedou vám také vhodně poradit. U amatérsky zhotovených rozvodů se například můžeme setkat s příliš tenkým průřezem vodiče zásuvkového okruhu, který je přetížen, a může tu snadno dojít ke zkratu a požáru, s nedbale zapojenými a zabezpečenými zásuvkami a vypínači, s nevhodně navrženou rozvodnou soustavou včetně jističů, s přerušeným nebo špatně zapojeným uzemněním, s nesprávně umístěnými a zabezpečenými kabely ve zdi nebo v lištách atd. 

error: Obsah je chráněn proti kopírování