Domů » News » Nechte si prověřit vaše domácí spotřebiče

Nechte si prověřit vaše domácí spotřebiče

K jakým závadám nejčastěji dochází

Kabelové vývodky – lidé se k elektrickým spotřebičům v domácnosti chovají velmi odlišně. Do první skupiny lze zařadit ty, co s velkou opatrností zasouvají a zejména vytahují spotřebiče ze zásuvek. Do skupiny druhé patří lemplové, kteří předpokládají, že zástrčka s kabelovou vývodkou vydrží vše. Někdy dokonce vytahují zástrčku silou, což se podobá grotesce v animovaném loutkovém seriálu „Pat a Mat“, kde tito pánové vytrhli ze zdi spolu se šňůrou celou zásuvku. Stav přívodních šňůr a zejména koncovek – kabelových vývodek je jednou z prvních věcí, které revizní elektrikáři kontrolují.

Izolace vodičů uvnitř i vně spotřebiče – velmi častým problémem je u spotřebičů přívodní šňůra a také stav izolace vodičů uvnitř spotřebiče. Může tu dojít vlivem mechanického či tepelného přetížení k roztavení a poškození izolace, a ta jediná dokáže zabránit zkratu a vzniku požáru nebo nebezpečného úrazu. 

Uvolněné kontakty – u spotřebičů, které se častěji přenáší anebo při jejich činnosti dochází k vibracím a chvění, případně jsou-li umístěné v místech, kde k vibracím dochází z okolního prostředí, může dojít k uvolnění kontaktů, a to může opět vést ke zkratu a zmiňovanému požáru. Tato závada nemusí být mnohdy vůbec na první pohled patrná a zjistí se až v rámci revize elektrospotřebičů.

Poškozené vypínače – vypínače jsou mechanické prvky, kde může jejich častým používáním dojít k uvolnění nebo k poškození některých částí. To pak opět směřuje k závadám, jako je přerušení elektrického obvodu nebo naopak k doteku vodičů, které se dotýkat nesmí, což může vyústit ve vznik elektrického oblouku a následného požáru.

Svítidla – elektrikář v rámci revize může odhalit i závažné nedostatky u svítidel, jako jsou např. chybějící či poškozené kryty, obnažené kontakty, narušená izolace vodičů, prasklé objímky žárovek atd.

error: Obsah je chráněn proti kopírování