Domů » News » Kvalitní revize elektrických zařízení

Kvalitní revize elektrických zařízení

Ve firmách bývá revize elektrických zařízení povinná a tuto povinnost ukládá zákon. Jak je tomu ale v domácnostech? Jako obyvatelé bytů nebo domů tuto povinnost nemáte, ale není na škodu si spotřebiče i tak nechat zkontrolovat. Můžete tak předejít úrazům a škodám na vašem majetku.

Co taková kontrola vlastně obnáší

Zajímá vás, jak by taková kontrola nejrůznějších elektrických zařízení jako jsou rychlovarné konvice, rádia, mobilní telefony a další, vlastně probíhala? Technik si nejprve udělá seznam všech elektro zařízení v bytě nebo domě, které budou podrobeny kontrole a zapíše si je na soupisku. Následně všechny tyto spotřebiče odpojí od elektrické sítě a provede důkladnou prohlídku kabelů, obvodů a dalších případných doplňků. Za pomoci speciální techniky pak zahájení měření odporu nebo případného unikajícího proudu. Poté následuje kontrola všech dalších faktorů, které mají vliv na správnou funkci elektrických zařízení. O celé kontrole bude následně vyhotoven podrobný záznam s rozpisem jednotlivých prohlídek.

Jak často zařízení podrobovat důkladné kontrole

Jak často je vlastně vhodné elektrická zařízení podrobovat takovéto kontrole? Ideálním obdobím, ve kterém je vhodné nechat provést revizi odborníky, je 5 let v normálním prostředí. V prostředí, kde je vyšší teplota nebo zvýšená vlhkost, je doporučenou dobou pro pravidelnou revizi 3 roky. V mokrém či extrémním prostředí je pak doporučená frekvence revizí elektro zařízení 1x ročně.  

Obraťte se s důvěrou na osvědčenou firmu

Máte se na koho obrátit, abyste si byli jisti správnou funkčností vašeho elektra? Svěřte vaše spotřebiče do rukou odborníků a zkušených techniků. V oblasti jako je kontrola, prohlídky a revize elektrických zařízení se můžete s důvěrou obrátit na spolehlivou a osvědčenou firmu s dlouholetou tradicí a bohatými zkušenostmi.

error: Obsah je chráněn proti kopírování