Domů » News » Kontrola zařízení a odborné připojení

Kontrola zařízení a odborné připojení

Existují takové spotřebiče, kdy ani odbornou pomoc při zapojení skutečně nepotřebují, pokud je samozřejmě v pořádku elektroinstalace. Nicméně existují i přístroje, které vyžadují úplný opak a je nutné odborné zapojení a v podstatě bez revize elektrospotřebičů se to neobejde. Přirozeně, že takovou kontrolu provádí pověřený pracovník, který elektřině a rozvodům rozumí. Je nutné, aby znal třídu ochrany spotřebiče, a podle typu přívodu si zvolí další kroky. Přívod může být buď s, nebo bez ochranného vodiče. Je zcela logické, že je nutné dobře prohlédnout i samotný spotřebič, zdali je vše v pořádku.  Při revizi se ověřuje mnoho různých úkonů, předně je důležité, aby elektrický spotřebič byl správně připojený na odpovídající napětí a ovládací a bezpečnostní prvky aby zajišťovaly správnou funkci.

Revize je nesmírně důležitá

Odborník, který má samozřejmě i odpovídající zkoušky, provede kontrolu a případně zjistí nedostatky. Častokrát lze závadu odstranit na místě, podle rozsahu nefunkčnosti spotřebiče. Po ukončení revize se vypracuje doklad, který je v podstatě potvrzením, že byla provedena kontrola a je vše v naprostém pořádku. Tento doklad je velmi důležitý, protože ze strany majitele bylo provedeno veškeré opatření, aby vše bezchybně fungovalo. Pracovník, který revizi spotřebičů provedl, to potvrdí svým podpisem a razítkem.

Bytové jednotky – jsou omezeny přívodním napětím 230 V a v podstatě se bez problémů dají zapojit všechny spotřebiče, které využíváte v domácnosti.

Rodinné domy – tady se vyskytují již jiné možnosti, kdy je nutné připojit kotle nebo jiná tělesa na vytápění. Bojlery pro ohřev teplé vody. Častokrát je třeba i odborné zapojení další elektrospotřebičů. Aby vše správně fungovalo, je nutné nejen odborné zapojení, ale následně i po určité době revize, která může odhalit i jisté nedostatky a předejít problémům.

Podnikatelské objekty, firmy, provozovny – je přirozené, že na těchto místech je dokonce ze zákona nutná revize spotřebičů. Kde jsou na provozovně stroje, poté to samozřejmě platí i na ně. Tím se zajistí spolehlivé fungování, nebude hrozit nebezpečí poranění elektrickým proudem. Vyhotovený revizní protokol poslouží v případě nehody k vyplacení pojistné částky.

error: Obsah je chráněn proti kopírování