Domů » News » Kdy je revize elektroinstalací povinná

Kdy je revize elektroinstalací povinná

I přesto, že se v současné době bez elektrické energie neobejdeme a je tedy pro nás nezbytností, může nám také napáchat mnoho škod na našem majetku i na našich životech. Pokud chcete snížit riziko vzniku požáru nebo jiného reálného nebezpečí, pak uvažujte o revizi elektroinstalace.

  • Pokud jsou elektrické rozvody zanedbané nebo dokonce neodborně provedené, může se jednat přímo o časovanou bombu.

Firmy a instituce mají ze zákona určeno provádět pravidelnou revizi elektroinstalací. Pokud tuto podmínku nesplní, pak hrozí finanční postih. Jestliže by došlo v případě zanedbání revize k úrazu nebo havárii, záležitost by se řešila soudní cestou.

  • Revize elektroinstalace se dají rozdělit na dva základní druhy:
  • Výchozí revize – tento typ revize se provádí v novostavbě nebo po rekonstrukci nemovitosti jako součást kolaudačního řízení. Výchozí revize se tedy provádí ještě před zapojením elektrických rozvodů a spotřebičů.
  • Pravidelné revize – pravidelná kontrola je povinná pro firmy a bytové domy.

Jedna výjimka platí i pro soukromé domácnosti. Revize se stává povinnou pro běžné domácnosti v případě, že došlo k rozsáhlejším opravám nebo náročnějším rekonstrukčním pracím.

Jak často se musí provádět revize

Pro bytové domy jsou pravidelné revize elektroinstalace určeny po uplynutí pěti let. Tato povinnost se ale týká pouze společných prostor v bytových domech. Perioda pravidelné revize se ale může odlišovat v závislosti na účelu využívání konkrétní nemovitosti.

  • Jestliže se jedná o studené, prašné nebo vlhké prostředí, pak se doba provádění pravidelných revizí snižuje na tři roky. Stejná podmínka platí i pro školky, školy a ubytovací zařízení.
  • Pravidelná revize po dvou letech je určena v prostorech, kde dochází k shromažďování více než 250 osob. K takovým prostorám patří kina, divadla, obchodní centra a podobně. 
error: Obsah je chráněn proti kopírování