Domů » News » K čemu je vyžadována dokumentace skutečného provedení stavby

K čemu je vyžadována dokumentace skutečného provedení stavby

Kolaudace objektu

Výstavba objektů určených k bydlení, provozoven, sportovišť, výrobních a skladových prostor, zdravotnických zařízení a všech dalších objektů, kde jsou zejména k dispozici inženýrské sítě, se opírá o soubor předpisů a nařízení, která ukládá ve svém souhrnu Stavební zákon. Jeho součástí je i požadavek na vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby.

Konkrétně Dokumentaci skutečného provedení stavby (zkratka DSPS) vyžaduje Stavební zákon  283/2021 Sb a současně  Zákon o zeměměřičství 88/2023 Sb. pro dokončenou stavbu. Bez těchto dokumentů není možné žádný dotčený objekt zkolaudovat. Kolaudační řízení je podmínkou, stanovující souhlas s užíváním stavby, pro účely, původně zamýšlené v projektové dokumentaci. Na základě úspěšně provedené kolaudace se pak zaznamenává stavba i v Katastru nemovitostí, a je evidována pod popisným či evidenčním číslem.

Elektrická zařízení

Součástí Stavebního zákona je také veškerá činnost spojená s montáží, instalací, revizí a provozem elektrických zařízení. Ukládá to tzv. Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Toto je velmi důležité mít na paměti a uvědomit si, že nelze svévolně na základě laických poznatků provádět jakékoli zásahy do elektrických zařízení, aniž by šlo o osoby způsobilé k této činnosti. Ve hře je příliš velké riziko ohrožení lidského zdraví a životů a zároveň nebezpečí poškození či zničení majetku, vázaného na vzniklé havarijní situace.

Zákon také pamatuje na revizní práce, které jsou povinné pro společné prostory bytových domů a stejně tak i pro veškeré provozovny a další prostory podnikatelských subjektů. Revize elektroinstalace v bytech povinné nejsou, jsou ovšem doporučovány pro zajištění ochrany majetku a zdraví osob. Revizní práce jsou dvojího typu, a to buď počáteční (výchozí) před kolaudací objektu k užívání, a dále pak průběžné (pravidelné či nepravidelné).

error: Obsah je chráněn proti kopírování