Domů » News » Jak se chovat doma při bouřce

Jak se chovat doma při bouřce

Chcete-li se cítit doma v okolí vaší nemovitosti bezpečně, ať už je to novostavba, prvorepubliková vila, mobilní dřevostavba, dvojdomek nebo rekreační chata, měli byste ji mít opatřenou hromosvodem. Hromosvod musí bezpodmínečně navést blesk do země, kde se vytratí jeho energetický potenciál, aniž by jeho výboj zasáhl různé vodivé části stavby a předměty v její blízkosti.

Ovšem ani s bezpečným hromosvodem byste se měli mít při bouřce na pozoru a dodržovat určitá opatření:

Zavřete všechna okna – okno je svým způsobem izolační prvek, který brání průniku blesku do interiéru.

Nedotýkejte se okenních parapetů a okapových svodů – kdyby blesk zasáhl tyto kovové stavební části.

Nezdržujte se na terase – za bouřky se raději ukryjte do bezpečí uvnitř domu a neriskujte zásah bleskem, zvláště tam, kde máte kovové zábradlí nebo hliníkové pergoly, přístřešky a altány.

Odpojte od sítě TV a drahé spotřebiče – blesk může zasáhnout televizní anténu, přívodní kabel k TV raději odpojte. Pro jistotu můžete vytáhnout ze zásuvky to, na čem vám záleží – cokoli je mimo zásuvkový okruh, je v bezpečí.

Bez hromosvodu by to nešlo

Instalaci nechte na odbornících – teoreticky by mohl hromosvod instalovat i zdatný kutil, ale vzhledem k tomu, že tyto bezpečnostní prvky úzce souvisí s kontaktem s velmi vysokým napětím a ohrožením majetku i osob, musí instalaci provádět revizní specialista s patřičnou licencí.

Hromosvody mohou časem přestat plnit svou funkci, mohou být poškozeny korozí, povětrnostními vlivy (námrazou, větrem) nebo kvůli mechanickému poškození, např. při opravě a výměně střešní krytiny, plechů, okapů a bednění, proto se doporučují kontrolovat v pravidelných intervalech opět oprávněným revizním elektrikářem. Nebezpečí poškozeného hromosvodu spočívá hlavně v tom, že blesk namísto do země je sveden po hromosvodu jinam – kamkoli do konstrukce budovy a tam může smrtelně zranit přítomné osoby nebo zvířata.

error: Obsah je chráněn proti kopírování