Domů » News » Co rozumíme zkratkou DSPS

Co rozumíme zkratkou DSPS

Stavíte nebo zásadním způsobem rekonstruujete rodinný či bytový dům, rekreační chatu, anebo objekt pro provozování živnosti? Pak byste měli být obeznámeni o opatřeních, která je nutné dodržet v rámci platných legislativních norem.

Jednou z nich je i DSPS, tato zkratka znamená doslova „Dokumentace skutečného provedení stavby“. Jedná se o souhrn všech potřebných dokumentů, které ukládá Stavební zákon 283/2021 Sb. a stejně tak i Zákon o zeměměřičství 88/2023 Sb. pro dokončenou stavbu. DSPS musí obsahovat veškeré podklady včetně změn, které nejsou zakotveny v Dokumentaci k ohlášení stavby DOS, případně v Dokumentaci pro stavební povolení DSP, předkládané Stavebnímu úřadu před započetím stavebních prací.

Dokumentace skutečného provedení stavby se následně předloží k posouzení a případnému projednání příslušnému Stavebnímu úřadu a slouží jako podklad pro kolaudační řízení.

Instalace a revize elektrických zařízení

DSPS je zároveň výchozí bod, od něhož se odvíjí další činnosti po dokončení stavby, jejíž součástí byla i instalace, montáž a oživení elektrických rozvodů a zařízení. Jde především o výchozí i průběžné revize elektroinstalace. K tomu, aby bylo možno provádět revizní činnost, musí mít revizní technik (elektrikář) k ruce Projekt elektro neboli Projektovou dokumentaci instalace elektrických zařízení a Protokol vnějších vlivů.

Změna legislativy z roku 2022

Od července roku 2022 platí novela zákona Nařízení vlády č. 190/2022 Sbírky zákonů, která nařizuje majitelům staveb určených pro bydlení a provozoven malého a středního rozsahu mít k dispozici Projektovou dokumentaci instalace elektrických zařízení a zároveň tzv. Protokol vnějších vlivů, mezi něž patří například výboje statické elektřiny, seizmická činnost, teplota ovzduší, vodní srážky, atmosférická vlhkost v objektu a v okolním prostředí, koroze a znečištění prostor, vlivy člověka a zvířat atd.

Tyto materiály se povinně předkládají vždy před započetím revize elektrických zařízení v daném objektu a revizní elektrikář odtud čerpá základní informace. Toto opatření má svůj význam proto, aby se zamezilo různým dohadům mezi laickými osobami a odborníky, a mnoha nedorozuměním, což by pak mohlo vést k přehmatům a omylům v průběhu samotné revize, a ovlivnilo by to její finální výsledek.

error: Obsah je chráněn proti kopírování