Domů » News » Co je to Protokol o určení vnějších vlivů

Co je to Protokol o určení vnějších vlivů

Jistě se shodneme na tom, že veškerá elektrická zařízení musí být bezpečná, a to nejen pro člověka, ale i pro zvířata, případně rostlinný porost, a také pro dotčený a okolní majetek. Zákonná ustanovení a normy by tedy měly pamatovat na veškeré okolnosti, které elektrická zařízení přímo či nepřímo ovlivňují. Nežijeme totiž ve vakuu, kolem nás se nachází velmi rozmanitá prostředí s výskytem různých jevů, a těch je celá řada.

V první řadě se musí zohlednit samotný terén a povětrnostní vlivy, tedy například seizmická aktivita, vzduchová hmota (zejména vítr), teplota ovzduší, voda a vlhkost (déšť, sníh, námraza), činnost slunečního a ionizujícího záření, bleskové výboje, koroze materiálu, působení tlaku vzduchu v určité nadmořské výšce atp.

Do hry tu vstupují i živé bytosti, tedy například pohyb zvířat a hmyzu, výskyt různých patogenů, zejména plísní, růst okolní vegetace, elektrický odpor lidského či zvířecího organismu.

Do vnějších vlivů započítáváme i neživou hmotu, především stavebního charakteru, jako je zdivo a omítka, dřevěné a kovové konstrukce, plastické hmoty, znečišťující a chemické látky, a také pohyb těchto materiálů, vyvolávající rázové vlny a nebezpečné vibrace.

Vnějšími vlivy jsou také samotná elektrická zařízení, vedení a pole, kde může dojít k nestabilitě a změnám i k samotné činnosti v elektromagnetické indukci a oscilaci napětí.

Elektrická zařízení musí být v daném prostředí dle platné legislativy

Bezpečná, funkční a spolehlivá – vnější vlivy nesmí narušit funkcionalitu elektrických zařízení a musí jít o bezpečný a stabilní spolehlivý provoz.

Přehledná – jestliže dojde k závadě na elektrickém zařízení, musí být odborník schopen závadu snadno odhalit a problém vyřešit.

Splňující specifické požadavky – vnější vlivy nesmí negativně působit rušivým napětím u souběžných a překřížených vedení, zařízení nesmí samo o sobě vyvolávat rušivé elektromagnetické vlivy a v některých případech musí být elektrické zařízení schopno spolehlivě pracovat i při vzniku požáru.

error: Obsah je chráněn proti kopírování