Revizní technik elektro

Revizní technik elektro

Revizní technik elektro
Revizní technik elektro
Aby mohlo být elektro zařízení uvedeno do provozu, musí být před samotným spuštěním do provozu zkontrolováno – musí být provedena revize elektro zařízení. Takové kontroly nemůže provádět kdejaký elektrikář, ale je nutné splňovat takzvanou vyhlášku 50. Tuto vyhlášku náš revizní technik elektro splňuje, a tak jsme oprávněni provádět revize dle příslušných předpisů a norem. Domy, kanceláře nebo prozatímní staveniště. Ať už potřebujete provést revizi na stavbě, v rodinném domě nebo třeba v dílně, můžete se obrátit na naši firmu. Jsme tu od toho, abychom uvedli vaše zařízení do provozu dle právních předpisů a umožnili vám tak s nimi zacházet s jistotou bezpečí, spolehlivosti a bez rizika postihu. Naše služby zahrnují revize všech možných objektů a zařízení:
Elektroinstalace všech možných objektů
Revize hromosvodů
Hromadné kontroly ručního elektrického nářadí
Kontrola jisticích obvodů