Revize hromosvodů rodinný dům

Revize hromosvodů rodinný dům

Revize hromosvodů rodinný dům
Revize hromosvodů rodinný dům
Co lze od revize očekávat?
Rodinný dům musí ze zákona splňovat několik bezpečnostních opatření. Jedním z nich je i funkční hromosvod. Pakliže by se na tento bezpečnosti prvek nehledělo, mohlo by při bouřce dojít k nevídaným škodám. Z toho vyplývá, že je důležité provádět revize hromosvodů rodinný dům. S tímto úkonem je možné se obrátit na odpovídající odborníky, kteří dokážou nejenom poradit, co můžete v rámci údržby udělat sami, ale hlavně vám tento bezpečnostní prvek zkontrolují a postarají se o jeho spolehlivou funkci.  Přístup odborníků každý vnímá jinak.
O co však při revizi jde, je zřejmé na první pohled. Jde o ochranu domácnosti před blesky, které se přirozeně vyskytují při silnějších srážkách. Pakliže byste nedbali na funkci tohoto prvku, mohlo by vás to stát nejenom tučnou pokutu, ale k tomu všemu ještě váš majetek, o který byste při bouřce přišli. Je tedy lepší řídit se platnými normami.