Revize hromosvodů jak často

Revize hromosvodů jak často

Revize hromosvodů jak často
Revize hromosvodů jak často
Lhůty revizí by měly být starostí každého zodpovědného majitele nemovitosti. Jestliže jste si vzpomněli, že byste měli nechat tyto důležité bezpečnostní prvky v brzké době zkontrolovat, možná jste se sami sebe zeptali revize hromosvodů jak často?
Hladina ochrany I a II – 2 roky pro celkovou revizi zařízení
Hladina ochrany III a IV – 2 roky pro vizuální kontrolu a 4 roky pro úplnou revizi
Je nezbytné myslet na to, že hromosvody musí být revidovány každým rokem, pokud se jedná o kritické systémy. Samozřejmě každý objekt je menším či větším rizikem, pokud jde o zásah elektrickým výbojem, a proto by měl každý majitel objektu postupovat dle platné legislativy a současně měl znát určitá pravidla, která v oblasti revizí hromosvodů a obecně elektroinstalací platí.
Nenechávejte nic náhodě
Že se nic nestane, když revizi odložíte? Pokud běžně praktikujete odkládání, pak musíte počítat s tím, že pokuta je to nejmenší, co vám hrozí. Nebezpečí nefunkčního hromosvodu je totiž mnohem závažnější.