Revize elektrospotřebičů normy

Revize elektrospotřebičů normy

Revize elektrospotřebičů normy
Revize elektrospotřebičů normy
Pro zajištění spolehlivé a bezpečné funkce elektrospotřebičů je nutné provádět pravidelné revize. Ty se v současné době řídí ČSN 33 2000-6, případně pak ČSN 33 1600. Jedná se o revize elektrospotřebičů normy, které pojednávají nejenom o tom, jak mají být revize prováděny, ale také je v nich možné najít jednotlivé lhůty, které je nutné dodržovat. Především pro nepřipevněné spotřebiče je nutné lhůty pečlivě dodržovat, neboť jsou přísnější než v případě připevněných elektrospotřebičů.
Vše je v režii provozovatele. Pokud se rozhodnete nechat provést zmiňované revize spotřebičů, měli byste vědět, že tento úkol náleží vždy provozovateli daných elektrických zařízení. Také je nutné myslet na to, že kromě lhůt je důležitá revize i v případě, že se objeví nějaká závada nebo se uživateli konkrétního elektrického zařízení nebude zdát funkce, která jinak musí být stoprocentně bezpečná, spolehlivá a musí odpovídat základnímu účelu konkrétního přístroje.