Revize elektrospotřebičů lhůty

Revize elektrospotřebičů lhůty

Revize elektrospotřebičů lhůty
Revize elektrospotřebičů lhůty
Elektrospotřebiče se využívají naprosto všude, avšak zatímco v domácnostech nikdo nemyslí na jejich pravidelné revize, v provozovnách firem je to zcela jiné. Zde se totiž už musí myslet na to, že každý elektrospotřebič musí být pravidelně zkontrolován nebo ještě přesněji, musí být u něj provedená revize.
Prověření, zdali je vše v pořádku
Pokud vám záleží na tom, v jakém stavu jsou zařízení, se kterými pracujete, určitě dáte za pravdu tomu, že do revizí se vyplatí zainvestovat. Ještě předtím je však dobré mít přehled o tom, jak vlastně vypadají revize elektrospotřebičů lhůty. Existuje pět základních skupin, do kterých elektrospotřebiče spadají. Na základě těchto skupin je pak možné rozlišit samotné lhůty:
Pronájem – před vydáním uživateli
Stavby (exteriér) – jednou za 6 měsíců
Průmysl a řemeslo (interiér) – jednou za 2 roky
Veřejně přístupná místa – každé dva roky
Administrativní činnosti – každých 24 měsíců