Revize elektro společné prostory

Revize elektro společné prostory

Revize elektro společné prostory
Revize elektro společné prostory
Společné prostory je možné najít v každém bytovém domě, ale často také ve dvougeneračních rodinných domech. Je bez diskuze, že i tyto společné prostory musí mít vlastní elektroinstalaci, která bude nezávislá na samotných bytových jednotkách. Z této nezávislosti však plyne jediné, a to potřeba pravidelné revize elektro společné prostory.
Pravidelně znamená bezpečně a spolehlivě
Když nebudete zanedbávat pravidelnost revizí, můžete očekávat mnohé – funkčnost a spolehlivost elektroinstalace. Kromě toho můžete přičíst mnoho bodů i samotné bezpečnosti, která bude nesmírně zvýšena četnými kontrolami. Ty budou zahrnovat vše důležité, od vizuální kontroly, přes určitá měření až po vyzkoušení samotné funkce při zátěži.
Proč využít služby revizních techniků?
Proces kontroly vedený vyhláškou a normami
Jistota pečlivého prověření
Snížení rizika úrazu, popřípadě poruchy zařízení