Revize elektro revizní technik

Revize elektro revizní technik

Revize elektro revizní technik
Revize elektro revizní technik
Co musí splňovat takový technik zabývající se elektrem, aby mohl vykonávat revize? Je to především oborná způsobilost, kterou stanovuje takzvaná vyhláška č. 50. Právě ta je stěžejní, a proto není od věci si vždy ověřit, zdali vámi vybraný revizní technik touto vyhláškou disponuje. Dále nezapomínejte na to, že kromě samotné odborné způsobilosti musí mít revizní technik vystavené povolení k provádění revizích kontrol. Jakmile má revize elektro revizní technik tyto formální náležitosti k dispozici, může se přejít k samotným revizím.

Na co nesmí revizní technik zapomenout?

Profesionální vystupování

Pečlivá kontrola, vizuální i odborná

Provedení potřebných kontrolních měření

Vypracování revizní zprávy se všemi náležitostmi

Jakmile revizní technik splní veškeré požadavky na práci této odborné osoby, můžete považovat spolupráci za úspěšnou, a to i v případě, že prověřované zařízení neprojde odbornou revizí.