Revize elektro povinnost provozovatele

Revize elektro povinnost provozovatele

Revize elektro povinnost provozovatele
Revize elektro povinnost provozovatele
Týká se to nejenom majitelů různých restaurací, skladů nebo třeba výrobních hal, ale také společných prostorů v domě. Právě tehdy nabývá revize elektro povinnost provozovatele starat se o veškeré náležitosti, které jsou z hlediska provádění revizí relevantní. To znamená nejenom sjednat pravidelnou revizi, ale také se přesvědčit o tom, že bude provedena dle platných předpisů. Následně, pokud by se zjistilo, že je nějaké zařízení v nepořádku, je nutné sjednat nápravu do stanoveného termínu. Právě to je základní povinnost provozovatele, na kterou však mnozí zapomínají. Přitom rizika neplnění této povinnosti jsou na zřejmé:
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené špatným stavem zařízení
Nespolehlivost v případech, kdy se očekává kvalitní funkce zařízení
Pokuta, případně další postih za to, že nebyla splněna povinnost
Zastavení pojistného plnění v případě určité události