Revize elektro nářadí

Revize elektro nářadí

Revize elektro nářadí
Revize elektro nářadí
Ruční elektro nářadí je velmi využívanou skupinou elektrických zařízení, z čehož plynou určitá pravidla. Není žádným překvapením, že co zařízení, to jiný typ a tedy potřeba odlišné revize, respektive lhůty revize. Jaké jsou základní kategorie elektrických spotřebičů?
A = určené pro používání ve smyslu pronájmu
B = využívané v exteriérech
C = pro průmyslovou nebo řemeslnou výrobu (skupina ručního elektrického nářadí)
D = veřejně přístupná místa (kávovary)
E = pro administrativní činnosti (tiskárny)
Z tohoto rozdělení plyne i samotná revize, která je nejčastěji prováděna v intervalu jednoho až dvou, popřípadě pak půl roku. Na základě těchto revizí je pak možné určovat provozuschopnost těchto zařízení, a to včetně jejich reálného rizika vzhledem ke zranění elektrickým proudem. Nezapomínejte tedy na to, že ruční elektrické nářadí podléhá revizím, které je nutné pravidelně uskutečňovat.