Revize elektro měření

Revize elektro měření

Kromě vizuální kontroly, případě pak ověření, zdali sedí veškeré navrhované součásti elektroinstalace reálnému obvodu, musí revizní technik provést i kontrolní měření. To je velmi odlišné na základě toho, jaká revize je prováděna. Je zřejmé, že hromosvod bude vyžadovat jiný způsob měření a obecně postupy než například elektrický kotel, popřípadě pak měření nouzového osvětlení. Revize elektro měření je tedy komplexní činnost, kterou musí revizní technik ovládat opravdu precizně.

 

Revize elektro měření
Revize elektro měření

 

Jen kvalitní měření dá kvalitní výsledky
Myslete na to, že revizní technik je odpovědný za to, co schválí, respektive co zamítne. Pro vás to tedy znamená jistotu, že tato odborná osoba nic nezanedbá, neboť by tím neprospěl především sobě. Samotná měření se pak řídí různými předpisy a normami, které vás, jakožto zákazníka, nemusí vůbec znepokojovat. Pro vás by mělo být důležité najít si specialisty, kteří své práci opravdu rozumí a jsou schopni vám zajistit precizní výsledky své práce.