Revize elektro lhůty

Revize elektro lhůty

Revize elektro lhůty
Revize elektro lhůty
Zajímají Vás lhůty provádění revizí elektroinstalací? Co oblast nebo typ zařízení, to naprosto jiné lhůty. Zatímco v bytových domech nejsou nároky na provádění revizí tak velké, například na prozatímních staveništích je nutné provádět revize každý půl rok. Proč tomu tak je?
Rizikovost prostředí = z logiky věcí vyplývá, že rizikovější prostředí je to méně chráněné před povětrnostními vlivy nebo například přímo vlhké či mokré prostředí (koupelny)
Množství lidí, které přijde s elektroinstalací do styku = prostory s větším množství lidí na jednom místě, jako třeba divadla, je nutné kontrolovat častěji
Náročnost využívání = staveniště jsou intenzivně využívaná, stejně jako nemocnice nebo třeba kino sály
Požadavky na spolehlivost = při odstávce kvůli opravám by mohly narůstat škody z ušlého zisku, což je příklad firem
Pakliže nechcete nic zanedbat, provádějte revize v určených intervalech. Revize elektro lhůty nejsou nijak extrémně přísné, a proto je jejich dodržování jednoduché.