Revize el. spotřebičů vyhlášky

Revize el. spotřebičů vyhlášky

Revize el. spotřebičů vyhlášky
Revize el. spotřebičů vyhlášky
Ve světě elektrospotřebičů platí různé vyhlášky, nařízení, zákony či normy, které je nutné dodržovat. Kromě toho, že se těmito předpisy řídí samotní výrobci, nesmí na důležitost těchto předpisů zapomínat ani provozovatelé elektrospotřebičů. Týká se to zejména provozu a pravidelných revizí, které jsou stanovené na základě určitých norem či vyhlášek. Možná se proto ptáte, jaké revize el. spotřebičů vyhlášky jsou aktuálně v platnosti?
Vyhláška 50/1978 Sb. – pojednává přímo o revizích elektrické nářadí a spotřebičů
Ačkoliv se může zdát, že pouze jediná vyhláška je málo, opak je pravdou. Současně totiž platí mnoho různých regulací, které se však neustále mění. Výrobci však pružně reagují na každý požadavek kontrolních či jiných úřadů, a proto jediná starost, která zbývá provozovateli, je to provádět pravidelné revize v předepsaných lhůtách. Proto si zjistěte, zdali jsou vaše zařízení v pořádku a neváhejte je svěřit revizním technikům.