Revize el. spotřebičů termíny

Revize el. spotřebičů termíny

Revize el. spotřebičů termíny
Revize el. spotřebičů termíny
Ačkoliv na pravidelné revize mnoho lidí nemyslí, je dobré si čas od času připomenout revize el. spotřebičů termíny, které v tomto odvětví platí. Tyto termíny jsou důležité především pro samotné provozovatele, kteří by se měli postarat o provedení revize. Pokud tedy nevíte, jaké termíny dodržovat, může vám napovědět následující seznam:
Před předáním uživateli – zařízení určené k pronájmu ze skupiny A
Jednou za půl roku – ostatní elektrospotřebiče nepřipevněné spadající do skupiny B, dále pak spotřebiče a ruční nářadí třídy II a III taktéž skupiny B a spotřebiče třídy I ze skupiny C
Jednou za rok – spotřebiče spadající do třídy II a III ze skupin C, D a E
Jedenkrát za dva roky – veškeré ostatní elektrospotřebiče
Jedná se o přepis tabulky, která znázorňuje informace z norem. Před konečným provedením revize se však neváhejte informovat o aktuálních vyhláškách a předpisech, neboť samotné termíny mohou být mírně pozměněné.