Revize el. spotřebičů lhůty

Revize el. spotřebičů lhůty

Revize el. spotřebičů lhůty
Revize el. spotřebičů lhůty
Provozovatel, který má na starosti různé elektrospotřebiče v různých oblastech, musí znát revize el. spotřebičů lhůty. Provádění revizí v pravidelných intervalech je základní předpoklad bezpečné funkce, která je z dlouhodobého hlediska spolehlivá. Jak tedy vypadají jednotlivé lhůty revizí?
Skupina A – revize se provádí před předání uživateli
Elektrospotřebiče skupin B až E – v závislosti na třídách, intervaly 3,6 a 12 měsíců pro spotřebiče držené v ruce
Ostatní skupiny nepřipevněných spotřebičů – zpravidla 6 nebo 24 měsíců
Jak můžete vidět, skupina A se zdá na provádění revizí nejnáročnější. To stejné však platí pro skupinu B, která zahrnuje elektrospotřebiče využívané v exteriéru. Na tyto spotřebiče působí povětrnostní vlivy, a proto musí být kontrolovány mnohem častěji než zařízení, které se používají v suchu a teple kanceláří. Platí tedy, že nejnáročnější na provádění revizí je skupina A, dále pak skupina B, C, D a E.