Mimořádná revize elektro

Mimořádná revize elektro

Mimořádná revize elektro
Mimořádná revize elektro
Jak jistě víte, revize je nutné provádět v pravidelných intervalech, aby se předešlo případným komplikací, jako je zkrat a následný požár, či zásah elektrickým proudem. Mohou ale nastat i mimořádné situace, kdy je nutné provést revizi nad rámec pravidelné kontroly.
V našem zaměření tedy nejsou pouze pravidelné revize, ale i tyto mimořádné akce. Proto nás neváhejte kontaktovat, ať již kvůli pravidelné, nebo mimořádné kontrole.
Velmi zásadní je pro nás spokojenost našich zákazníků. Proto naší práci vždy provádíme velmi pečlivě a dokážeme se přizpůsobit Vašim požadavkům. Rádi Vás o tom přesvědčíme, pokud se na nás obrátíte.
Kdy se takové mimořádné kontroly provádějí?
Při požadavku dodavatele elektřiny
Při přírodních katastrofách
Při podezření na poruchu
S čím se u nás setkáte?
S precizně provedenou prací
S profesionálním a vstřícným přístupem
S nízkými cenami
S časovou flexibilitou