Lhůty revizí elektro

Lhůty revizí elektro

Přemýšlíte, jak často se musí provádět revize elektronických zařízení a elektroinstalací? Nechcete nic podcenit, a proto hledáte zákonem stanovené lhůty revizí elektro?Důležitost revizí je určitě každému zřejmá, avšak pokud jde o stanovení vhodných intervalů, již tak zřejmé to není.
Proto je dobré podívat se na přehled jednotlivých intervalů, které Vám umožní plnit nejenom zákonnou povinnost, ale také zabezpečit své objekty a zařízení proti rizikům zranění elektrickým proudem. Čím jsou lhůty revizí ovlivněné?
Prostředím – čím agresivnější, vlhčí a rizikovější prostředím, tím častější a důkladnější revize musí být
Počtem osob na jednom místě – školy, nemocnice, kulturní střediska apod. musí být kontrolovány častěji
Způsobem využívání zařízení – ruční zařízení firem je rizikovější než spotřebiče v domácnostech
Typem zařízení – hromosvod, rozvodná skříň nebo ruční nářadí ve firmě mají odlišné intervaly revizních kontrol
Lhůty revizí elektro
Lhůty revizí elektro