Lhůty revize spotřebičů

Lhůty revize spotřebičů

Lhůty revize spotřebičů
Lhůty revize spotřebičů
Myslíte si, že elektrospotřebiče nepodléhají revizím? Že je možné využívat je tak, jak se vám zlíbí? Ačkoliv by to bylo zajisté skvělé, není tomu tak. I elektrospotřebiče, samozřejmě ne všechny, podléhají určitým lhůtám týkající se revizí. Podle těchto skupin se rozlišují samotné lhůty.
Nejčastěji je to však interval půl až jednoho roku. Pakliže by spotřebič neprošel revizí, je potřeba jeho oprava, popřípadě výměna za plně funkční a bezpečný kus. Veškeré revize, respektive lhůty revizí, vycházejí z ČSN norem, a to konkrétně ČSN 33 16 00, které platí od ledna 2010. Je tedy nutné se těmito normami řídit, a to nejenom k zajištění správné funkce.
  Lhůty revize spotřebičů jsou zařazeny do jednotlivých skupin, podle využívání spotřebiče:
Poskytované formou pronájmu
Využívané v exteriéru (například stavby)
Pro řemeslné a průmyslové činnosti v interiéru
Spotřebiče pro veřejně přístupná místa
Určené pro administrativní činnosti