Lhůty revize elektroinstalace

Lhůty revize elektroinstalace

Lhůty revize elektroinstalace
Lhůty revize elektroinstalace
Přemýšleli jste o tom, v jakých intervalech a vlastně proč je nutné provádět elektrorevize? Co se týče jednotlivých úseků elektroinstalací, je to velmi různé. Zatímco některé oblasti vyžadují revize velmi časté, a to například co půlroku, někde je to naopak velmi volné a stačí revizi provést jednou za několik let. Je samozřejmé, že tam, kde je rizikovější prostředí pro provoz elektroinstalace, bude potřeba provádět revize častěji.
Je nutné se těmito lhůtami řídit. V opačném případě vám hrozí pokuta, v horších případech zranění anebo poškození majetku. Je tedy lepší se těmto rizikům vyhnout pravidelnými revizemi. Ty zajistí nejenom spolehlivou a bezproblémovou funkci dané elektroinstalace, ale i váš osobní klid.
Jaké lhůty revize elektroinstalace můžete očekávat?
Vlhké prostředí – 3 roky
Zděné obytné a kancelářské budovy – 5 let
Prozatímní staveniště – půl roku
Elektrospotřebiče (jednou za tři měsíce až 1x za dva roky)
Lhůty revizí hromosvodů – 2 roky