Domů » Elektroinstalace zákony a normy

Elektroinstalace zákony a normy

Zákony je nutné dodržovat v každém odvětví

 

Technika může skvěle sloužit, ale také může nepříjemně ublížit. To je příklad elektroinstalací, které podléhají pravidelným revizím. Tyto revize jsou definovány nejenom zákony, ale také normami. Tyto normy určují, jak má revize probíhat, respektive co nesmí revizní technik opomenout. Revizní technici jsou vysoce vzdělaní lidé, kteří se musí neustále školit. Elektroinstalace zákony a normy jsou totiž poměrně často aktualizovány, což s sebou nese velké přizpůsobování se. Ať už se obrátíte na jakéhokoliv revizního technika, budete mít jistotu profesionální, a tedy kvality revize elektroinstalace.

Samotná revize je souborem několika úkonů, které na sebe více či méně navazují:

Vizuální kontrola vodičů, jističů a dalších elektroinstalačních prvků

Mechanická zkouška tuhosti a stability dílčích částí rozvodů

Měření předepsaných veličin na jednotlivých elektroinstalačních prvcích

Sepsání revizní dokumentace o proběhlé kontrole

error: Obsah je chráněn proti kopírování