Elektroinstalace uložení vodičů

Elektroinstalace uložení vodičů

Elektroinstalace uložení vodičů
Elektroinstalace uložení vodičů
Při realizaci elektroinstalace se musí vzít v potaz správné elektroinstalace uložení vodičů. Je to nesmírně důležité nejenom z hlediska správné funkce, ale hlavně z důvodu případných oprav. Jakmile je vodič uložen nestandardně, je jeho výměna nebo popřípadě oprava velmi náročná a neefektivní. V první řadě při vedení vodičů je nutné myslet na normy. Abyste dosáhli ideálního zapojení, není od věci tyto způsoby kombinovat, což je v praxi zcela běžné. Normy doporučují správné uložení, které bude z hlediska funkce a dalších úprav zcela ideální. V základu však existují tři různé způsoby uložení vodičů:
Existuje řád, dle kterého je možné se orientovat
Na povrchu – v různých vodicích lištách, kdy vedení je volně přístupné a viditelné
Pod omítkou – klasický způsob uložení vodičů především v domácnostech
V dutinách – může jít o dutiny vytvořené sádrokartonovými příčkami nebo podhledy