Elektroinstalace revize zařízení

Elektroinstalace revize zařízení

Elektroinstalace revize zařízení
Elektroinstalace revize zařízení
Co elektronické zařízení, to riziko zranění
Určitě si každý člověk uvědomuje nebezpečí, které plyne z používání zařízení, které neprošlo revizí. Ačkoliv všechny výrobky, které je možné pořídit v obchodech, jsou certifikovány a kontrolovány již při výrobě, existují výjimky, na které je nutné myslet. Jakýkoliv zásah do elektronického zařízení se považuje jako změnu, která může ohrozit nejenom funkci, ale také zdraví. Z tohoto důvodu je nutné provádět elektroinstalace revize zařízení. Předejděte nepříjemným chvílím i pokutám. Velké riziko pokuty mají především zaměstnavatelé, kteří při práci používají specifické vybavení, respektive své zaměstnance nechávají s tímto vybavením pracovat. Proč je nutné provádět revize elektronických zařízení? Revizní technik může prověřit jakékoliv zařízení. Na základě toho vypracuje směrodatnou technickou dokumentaci vztahující se k danému zařízení.
Odchylky při výrobě nebo úpravách
Zabezpečení proti zranění
Pojistné události