Elektroinstalace revize a údržba

Elektroinstalace revize a údržba

Elektroinstalace revize a údržba
Elektroinstalace revize a údržba
Dokončení stavby domu, následná kolaudace a nastěhování je samozřejmě nutné k vysněnému bydlení. Aby však mohlo vše fungovat tak, jak si majitel přeje, je nutné daný objekt udržovat, a to ve všech směrech. Údržba jakékoliv oblasti zahrnuje mnoho úkonů, které je nutné splnit. Příkladem je elektroinstalace údržba, která je dokonce zákonem daná. Je nastavená v určitých intervalech a liší se dle toho, o jakou instalaci, popřípadě zařízení, jde. V rámci elektroinstalace je nutné rozdělovat údržbu dle:
 Místo instalace (rodinný dům, průmysl)
 Velikosti instalace (malý domácí elektrospotřebič, velký stroj s elektrickým pohonem)
 Prostředí provozu (vlhko, sucho, nebezpečí požáru)
Kompletní rozdělení se řídí normami a intervaly servisu je nutné dodržovat. V případě nesplnění se majitel vystavuje riziku zranění plynoucí z nebezpečně fungující elektroinstalace, ale také riziku pokuty díky nedodržení norem.