Elektroinstalace revize rozvaděč

Elektroinstalace revize rozvaděč

Elektroinstalace revize rozvaděč
Elektroinstalace revize rozvaděč
Rozvaděč elektro anebo základ, který se nesmí zanedbat
Aby mohl objekt odebírat elektrickou energii ze sítě, je nutné zrealizovat elektrický rozvaděč. Jeho správnou funkci kontroluje elektroinstalace revize rozvaděč, což je základní úkon ještě před uvedením do provozu. Revize se běžně provádějí i pravidelně, což provozovateli zajistí, že tohle zařízení bude bezproblémově fungovat po celou dobu své životnosti, a to maximálně spolehlivě a bezpečně. Revizní technici se v této oblasti musí řídit normami, které určují, jaké jednotlivé úkony je nutné provést, aby mohlo být zařízení uznáno jako bezpečné a funkční. Jednoduché, byť velmi důležité úkony.
Rozvaděč je alfa-omega odběru elektrické energie každého objektu. Proto samotná revize zahrnuje hned několik úkonů:
Vizuální prohlídka celého rozvaděče
Fyzická kontrola upevnění jističů
Kontrola pojistek
Zjištění stavu vodičů, svorek a jiných spojů
Porovnání stavu s příslušnou dokumentací