Elektroinstalace revize v panelovém bytě

Elektroinstalace revize v panelovém bytě

Elektroinstalace revize v panelovém bytě
Elektroinstalace revize v panelovém bytě
Tak jako každá elektroinstalace, i ta v panelovém domě podléhá revizi. Tu musí realizovat jen revizní technik, který má k těmto činnostem potřebná oprávnění, a to vyhlášku č. 50. Panelový dům zahrnuje elektroinstalace nejenom samostatných bytových jednotek, ale také společných prostor. O revizích bytových jednotek, respektive panelových domů, pojednává hned několik ustanovení, zákonů, norem a vyhlášek:
Zákon č. 458/2000 Sb. – pojednává o povinnosti vlastníka udržovat elektroinstalaci v pořádku, bezpečnou a zcela funkční
ČSN 33 1500 – tato norma stanovuje lhůty pravidelných revizí společných prostor bytových jednotek
ČSN EN 62305 ed.2 – norma platná pro hromosvody realizované po 1. únoru .2009
ČSN 34 1390 – specifika hromosvodu jako zařízení určeného pro ochranu nemovitosti před účinky atmosférické a statické elektřiny
Elektroinstalace revize v panelovém bytě je velmi důležitou činností, která nesmí být zanedbána.