Elektroinstalace revize jak často

Elektroinstalace revize jak často

Elektroinstalace revize jak často
Elektroinstalace revize jak často
Každé elektronické zařízení je poměrně složitý technický prvek, který musí být pravidelně kontrolován. Možná právě proto se nyní ptáte, elektroinstalace revize jak často? Na tuto otázku je velmi jednoduchá odpověď – lhůty revizí elektroinstalací. Každá elektroinstalace má nastavené lhůty poněkud jiným způsobem. Zpravidla jsou však zařízení, která pracují v náročnějších a rizikovějších podmínkách, popřípadě u kterých se nachází více osob, kontrolovány častěji než zařízení, u kterých se nepředpokládá žádná porucha nebo nestandardní režim provozu. Proto je možné říci, že revizi obytných prostor rodinného domu bude nutné provést jen jednou za několik let, zatímco v kulturním centru to bude i každý rok nebo i častěji.
Jaká rizika skrývá zařízení, které není pravidelně kontrolováno?
Porucha zařízení a jeho neschopnost funkce
Nebezpečí poranění elektrickým proudem
Pokuta nebo sankce