Elektroinstalace prodlužovací přívod

Elektroinstalace prodlužovací přívod

Elektroinstalace prodlužovací přívod
Elektroinstalace prodlužovací přívod
Prodlužovací přívod můžete najít takřka u každého elektrospotřebiče. Mnozí lidé berou tento přívod jako samozřejmost, avšak taková samozřejmost to rozhodně není. Naopak, jedná se o důležitou věc, kterou není možné podcenit, a to především z hlediska revize. Právě ustanovení, respektive norma ČSN 33 1610 pojednává o elektroinstalacích prodlužovacích přívodů, a to i o samotných revizích těchto částí. V ohledu prodlužovacích přívodů je nutné rozlišovat hned několik přístupů, kterými jsou:
Obecná ustanovení
Druh/použití prodlužovacího kabelu
Lhůta revize
Evidence
Dle těchto aspektů se provádí nejenom revize, ale také uvedení do provozu. Elektroinstalace prodlužovací přívod je proto nutné rozlišovat případ od případu, a právě na základě potřebného rozřazení do skupin následně provést všechny nezbytné úkony k tomu, aby bylo možné s přívody či obecně kabely pracovat.