Elektroinstalace požadavky

Elektroinstalace požadavky

Elektroinstalace požadavky
Elektroinstalace požadavky
Aby mohla být úspěšně provedena revize elektroinstalace, musí být rozvody zrealizovány podle určitých pravidel a zásad. Tyto zásady se povětšinou týkají konstrukce a umístění různých elektroinstalačních prvků. Základní seznam požadavků je stanovený ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., kde je možné najít veškeré zásady týkající se realizace rozvodů elektřiny a osvětlení. Tyto zásady je nutné bez kompromisů dodržovat, a to jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí. Jaké konkrétní elektroinstalace požadavky se v této vyhlášce mimo ostatní nachází? Realizaci nové elektroinstalace je dobré přenechat zkušeným odborníkům, kteří ji zrealizují takovým způsobem, aby mohla být provedena revize bez jediného problému.
11 – požadavky na denní a umělé osvětlení
29 – provedení výtahových a větracích šachet
34 – zajištění dodávky elektřiny pro zařízení, která musí fungovat i za požáru
36 – ochrana proti bleskům