Elektroinstalace povinnost provozovatele

Elektroinstalace povinnost provozovatele

Elektroinstalace povinnost provozovatele
Elektroinstalace povinnost provozovatele
Plnit si své povinnosti se vyplatí  – Nezapomínejte na typy objektů
Revize elektroinstalací jsou velmi důležitým tématem, na který však mnoho provozovatelů zapomíná. Často totiž provozovatelé vůbec neví, zdali je provádět revize povinností majitele nebo provozovatele. Elektroinstalace povinnost provozovatele však není něco, co by člověk mohl zanedbat. Pokud nebude revize provedena, nehrozí jenom vysoké pokuty od příslušných úřadů, ale hlavně hrozí zranění či dokonce usmrcení, což je to nejhorší, co se může stát. Právě proto není dobré zapomínat na důležitost revizí elektroinstalací, ale pečlivě si všechno hlídat. Je zcela zřejmé, že co objekt, to poněkud jiné způsoby provádění revizí. Například v bytovém domě, kde žije mnoho nájemníků, bude provádění revize poněkud složitější nežli v průmyslovém nebo komerčním objektu. V každém případě je však nutné revizi provést, a to v těchto případech:
Před kolaudací
Při opravách nebo zásazích do elektroinstalace
Pravidelné kontroly