Elektroinstalace lhůty

Elektroinstalace lhůty

Elektroinstalace lhůty
Elektroinstalace lhůty
Pravidelné kontroly a elektro revize mohou předejít vážným problémům
Jistě víte, že revize je nutné provádět periodicky, nikoliv jen před zahájením provozu dané elektrické instalace. Každá elektrická instalace však spadá do jiné kategorie, a proto může pro někoho být velmi složité orientovat se mezi všemi lhůtami. Každý provozovatel daného zařízení nebo elektro zařízení si musí hlídat lhůty, ve kterých je nutné provést revize, neboť někdy je lhůta jeden rok, někdy i dokonce pět let. Neprovedení revize je nebezpečné nejenom z hlediska zdraví, ale také v ohledu pokuty nebo nevyplácení pojistného plnění. Z toho důvodu je nutné informovat se o možných změnách, které plynou aktualizacemi vyhlášek, zákonů, či norem.
Elektroinstalace lhůty se dělí na základní dvě skupiny:
Podle prostředí – základní, se zvýšeným nebezpečím požáru, s extrémní korozní agresivitou
Podle druhu prostoru – obytné, školy, prostory ke shromažďování osob, pojízdné prostředky, prozatímní staveniště