Domů » Elektroinstalace lhůty

Elektroinstalace lhůty

Pravidelné kontroly a elektro revize mohou předejít vážným problémům

Jistě víte, že revize je nutné provádět periodicky, nikoliv jen před zahájením provozu dané elektrické instalace. Každá elektrická instalace však spadá do jiné kategorie, a proto může pro někoho být velmi složité orientovat se mezi všemi lhůtami. Každý provozovatel daného zařízení nebo elektro zařízení si musí hlídat lhůty, ve kterých je nutné provést revize, neboť někdy je lhůta jeden rok, někdy i dokonce pět let. Neprovedení revize je nebezpečné nejenom z hlediska zdraví, ale také v ohledu pokuty nebo nevyplácení pojistného plnění. Z toho důvodu je nutné informovat se o možných změnách, které plynou aktualizacemi vyhlášek, zákonů, či norem.

Elektroinstalace lhůty se dělí na základní dvě skupiny:

Podle prostředí – základní, se zvýšeným nebezpečím požáru, s extrémní korozní agresivitou

Podle druhu prostoru – obytné, školy, prostory ke shromažďování osob, pojízdné prostředky, prozatímní staveniště

Zcela možná jistě si kladete otázku jak to z tím vyhrazeným elektrickým zařízením vlastně jak často se má kontrolovat vlastně teda revidovat a měřit ? To je zcela jednoduché základní požadavky na lhůty najdete v nařízení vlády č. 190/2022 Sb,. příloha č. 4. Tam naleznete základní termíny. Dále se pak tyto kontroly řídí místním bezpečnostním předpisem, dále například i dokumentací o určení vnějších vlivů a jiné.

error: Obsah je chráněn proti kopírování