Elektroinstalace hygienické zařízení

Elektroinstalace hygienické zařízení

Elektroinstalace hygienické zařízení
Elektroinstalace hygienické zařízení
Toalety, sprchy, šaty a podobné místnosti patří do skupiny hygienických zařízení. Tato zařízení musí mít speciálně vybaveny nejenom ve smyslu bezbariérového přístupu, ale také v rámci elektroinstalace. Elektroinstalace hygienické zařízení musí být v souladu s normou ČSN 33 2000-6, která charakterizujte běžné podání revize jako takové. Protože hygienická zařízení jsou v podstatě umývárny a podobně situovaná zařízení, jsou zde nároky o něco vyšší především v ohledu zvýšeného nebezpečí zranění elektrickým proudem v kombinaci s vodou. Hygienická zařízení jsou z tohoto důvodu posuzována podle normy ČSN 33 2000-7-701 ed.2., popřípadě ČSN 33 2130 ed.2, čl. 7.8, které je nutné dodržovat nejenom v rámci koupelen, ale v rámci hygienických zařízeních všeho druhu. Přítomnost vody a vlhkého vzduchu je také důvodem k častějším revizím, které je nutné provádět častěji než pouze jednou za pět let, jak je běžné.