Elektro revize zařízení

Elektro revize zařízení

Elektro revize zařízení
Elektro revize zařízení
Moderní svět si neumíme představit bez různých elektronických zařízení. Tato zařízení však nepracují spolehlivě sama od sebe. Bylo nutné prodělat mnohaletý vývoj každého jednotlivého zařízení, ale co víc, pro spolehlivý provoz nesmí být opomenuta pravidelná revize. Ta je mnohdy základním předpokladem nejenom pro spolehlivý, ale také pro bezpečný provoz daného zařízení.
Povinnost, na kterou mnoho lidí zapomíná
Lidé si často neuvědomují, že provádět revize elektro revizí je dané ze zákona. Ten, kdo na revize nemyslí, se tedy vystavuje riziku pokuta. Tato pokuta by však měla sloužit jen jako varování, že člověk pracuje se zařízením, které je potenciálně nebezpečné. Jak tedy vidíte, kontrola a revize elektro zařízení je na prvním místě, ještě před zkušebním provozem. Jako elektro zařízení může být označováno například:
Hromosvody
Elektrické nářadí
Elektroinstalace v domácnostech